Stichting Vocaal Herenensemble Maatwerk

'Werk van maten onder elkaar'

Repertoire

Zoals al eerder aangegeven is het repertoire van Maatwerk veelzijdig. Het repertoire omvat naast klassieke koorwerken, negro-spirituals, musical, opera, ook geestelijke muziek. Ons repertoire omvat muziek van renaissance tot hedendaagse muziek, van polyfone 16e-eeuwse muziek tot hedendaagse vocale muziek. Hierdoor zijn wij in staat bij vrijwel alle gelegenheden onze  vocale kwaliteiten te laten horen. De tot nu toe verzorgde concerten  en de grote opkomst van het concertpubliek zijn voor ons een belangrijke graadmeter. 


 Voorbeeld van het repertoire, gezongen op het Zomeravondconcert: