Stichting Vocaal Herenensemble Maatwerk

'Werk van maten onder elkaar'

Agenda

Naast de hieronder genoemde openbare evenementen werken wij ook regelmatig mee aan vieringen van jubilea en speciale gelegenheden voor groepen. 


14 september 2022: lunchconcert in de Doopsgezinde Kerk te Aardenburg voor Sociëteit de Koperen Passer. Aanvang 11.30 u.


25 september 2022: Baafse Beleving in het teken van de afscheidsdienst van Ds. van der Kaaij. Muzikale omkadering door VHE Maatwerk m.m.v. mezzosopraan Véronique van Rie en Vicky De Windt op blokfluit. Aanvang 10 u.


Oktober 2022: 2 try-outs (verdere info volgt)


30 oktober 2022: Rooms katholieke kerk Aardenburg.  Bezinnende muziek rond 'Requiem aeternam' m.m.v. Véronique Van Rie mezzosopraan, Vicky De Windt blokfluit.  Aanvang 16 u.


11 december 2022:  Kerstconcert bij kaarslicht in de kerk van Sint Kruis (NL) m.m.v. sopraan Cristel De Meulder, Vicky De Windt blokfluit. Aanvang 16 u (Kerstmuziek uit de Lage Landen)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17-11-2019 Artiestenmis te Antwerpen in de Barokke Carolus Borromeuskerk.

Maatwerk luistert de eucharistieviering op met Italiaanse kerkmuziek van o.a Antonio Lotti, Alessandro Constantini, Giovanni da Palestrina, Alessandro Grandi en anderen. Aanvang 11.00 uur.

De kerk werd ontworpen door leden van de jezuïetenorde, zoals François d'Aguilon en Pieter Huyssens en werd tussen 1615 en 1621 gebouwd boven op de toenmalige Ankerrui (niet te verwarren met de huidige) voor die aansloot met de Minderbroedersrui. Oorspronkelijk was de kerk gewijd aan Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïetenorde. Na het opheffen van de orde in 1773 werd de kerk opnieuw gewijd, ditmaal aan Carolus Borromeus. Na enige tijd gebruikt te zijn voor godsdienstonderwijs is het gebouw sinds 1803 in gebruik als parochiekerk. Het interieur is rijkelijk versierd met barokke beelden en schilderijen van Rubens. Maatwerk brengt een selectie  muziek uit de renaissance en barok. 

06-10-2019 Seniorenconcert Verzorgingstehuis Antonius, Kloosterzande Aanvang 14.00 uur.

22-09-2019 Baafse Beleving in de St.-Baafskerk Aardenburg. Aanvang 10.00 uur. (polyfonie)

Op zondagmorgen 22 september vindt de vijfde Baafse beleving 2019 plaats,  dit  in de monumentale Sint-Baafskerk van Aardenburg. Dit meer dan 1000 jaar oude Godshuis, bezit een uniek architectuur, een fraai kerkorgel en een bijzondere akoestiek. De Baafse belevingen (concerten in een liturgische setting), zijn zondagse vieringen met twee belangrijke pijlers: Woord en Muziek. Belevingen waar het Woord diepe snaren raakt en de muziek de woorden overstijgt. Het woord betreft een rake meditatie over een Bijbelverhaal. Voorganger in deze dienst is Ds. Edward van der Kaaij, die als geen ander de luisteraar weet te boeien met zijn bijzondere verhalen. In deze beleving gaat over het Genesis 45 thema: met vallen en opstaan de toekomst tegemoet. Het VHE Maatwerk luistert deze viering op met muziek uit renaissance en barok. Ad van de Wege, organist van de Sint-Baafskerk, tekent voor de algehele muzikale leiding. Als vaste bespeler weet hij als geen ander de toetsen van Flentrop/Reilorgel te beroeren. 

26-05-2019  Kerkconcert Sint-Jozefkerk Donk, Maldegem (B) m.m.v. Evelien Vanpoucke (viool) en Ad

                      van de Wege (orgel). Aanvang 15.00 uur.

De eerste pogingen tot het bekomen van de toestemming om een kerk te bouwen in het gehucht Donk - een oude woonkern in het uiterste westen van de gemeente Maldegem - in 1871 stuitte op talrijke moeilijkheden. In 1873 werd een noodkerkje opgericht naast de pastorie en werd er een pastoor aangesteld. Een terrein ten westen van de Brezendedreef werd als cijnsgrond afgestaan door de familie de la Faille d’Huyse. De eerste officiële oprichting van de succursale kerk te Maldegem-Donk werd pas bij koninklijk besluit van 17 mei 1887 bekrachtigd. In 1877 werden de bouwplannen voor de nieuwe neogotische kerk van architect G. Hoste goedgekeurd. De eerstesteenlegging vond plaats op 5 september 1877, de inzegening van de kerk vond plaats op 22 mei 1879. In 1926 werd de grond waarop kerk en pastorie staan door de familie de Ghellinck d’Elseghem aan de kerkfabriek geschonken. Het is inmiddels dus al weer 140 jaar geleden dat de Sint-Jozefkerk werd ingezegend. Ter gelegenheid van dit memorabele feit vindt er op zondagmiddag 26 mei a.s een concert plaats in dit sfeervolle kerkgebouw. Het concert wordt verzorgd door het Aardenburgse (NL) Vocaal Herenensemble Maatwerk. Dit ensemble, dat een zeer gevarieerd repertoire brengt, bestaat uit acht zangers. Tevens wordt medewerking verleend door de violiste Evelien Vanpoecke uit Roeselaere. Organist Ad van de Wege zal naast het begeleiden van de soliste tevens een aantal orgelwerken op het bijzonder mooie Delhaye-Van Peteghem orgel ten gehore brengen. Op het concert worden onder meer werken gebracht van: A. Constantini, A. Grandi, J. Pachelbel, J.H. Schein, J.S Bach, H. Purcell, J.F Lallouette e.a. Het fraai verzorgde programmaboekje is voorzien van een toelichting op de muzikale stukken. Het concert begint om 15.00 uur en is vrij toegankelijk! 

10-02-2019  Aardenburg Verrast  met optredens in Het Herenhuis (Sassenstraat, Aardenburg) 14.00 

                       uur.

10-02-2019   Promotieconcert Maatwerk in de kerkzaal van het Korpsgebouw van het Leger Des 

                       Heils 

               Terneuzen (Dijkstraat 90).

29-12-2018  Winter Wonderwandeling - Nieuwvliet. 

              Verschillende optredens gedurende de avond in de sfeervolle dorpskerk.            

                          Herhalend programma met muziek uit verschillende periodes.

02-12-2018  Zondagmiddag Matinee - Dorpskerk St. Kruis (Nederland)

             Een zondagmiddag concert met aangename luistermuziek uit diverse stijlperiodes;

                          Medewerking verlenen de Mezzosopraan Veronique van Rie en Fluistist Emma De Baets. Toegang vrij!